Facebook
ДГ "Мир"
Детска градина в село Дъбник филиал ДГ с.Габерово
Основно меню

 

 

Innovations starts in kindergarten with STEAM

 

Под ръководството на г-жа Марияна Розанова децата от група „Слънце“ в Детска градина „Мир“ с. Дъбник  участваха в  e-Twinning  проекта- Innovations starts in kindergarten with STEAM. Проектът се осъществява в партньорство с шест държави: Румъния, Литва, България, Турция.

Водещите концепции, заложени в проекта са:

  1. STEM мисленето започва в ранна детска възраст.
  2. За да станат силни STEАM мислители, децата се нуждаят от повече игра
  3. STEАM усилва езиковото развитие - езикът позволява STEАM мислене
  4. Активното, самонасочено обучение изгражда STEАM умения и интерес
  5. Нагласата има значение за успеха в STEАM
  6. Потенциалът за абстрактно мислене на децата може да се отключи както чрез подкрепата на възрастните, така и чрез развитието на уменията за изпълнителни функции.