Facebook
ДГ "Мир"
Детска градина в село Дъбник филиал ДГ с.Габерово

Под ръководството на г-жа Хамиде Карамустафа децата от група "Звездичка"  работят в проекта eTwinning, наречен Catch the Ryhthm with your Music, който започна през февруари. Основна цел на проекта е децата да опознаят музиката и културата на различните народи.