Facebook
ДГ "Мир"
Детска градина в село Дъбник филиал ДГ с.Габерово

 Okulumuzda e-Twinning Projesi

Настоящият  e Twining проект, който се осъществява в нашата детска градина под ръководството на г-жа Хамиде Карамустафа има 14 членове, от които 10 членове са от Европа, 4 членове от Турция, а езикът на нашия проект е английски и проучванията, проведени в рамките на проекта са на английски език. Основателят на проекта е Селим Айкут от Турция. Основната цел на проекта е постигане на екологично възпитание у децата в предучилищна възраст.