Facebook
ДГ "Мир"
Детска градина в село Дъбник филиал ДГ с.Габерово

 

 

 

 

Под ръководството на г-жа Марияна Розанова децата от група „Слънце“ в Детска градина „Мир“ с. Дъбник  участваха в  e-Twinning  проекта- GAME IS OUR JOB. Проектът се осъществява в партньорство с шест държави: Румъния, Литва, България, Турция, Македония и Италия.

Основните цели на проекта са:

  1. Детските игри допринасят за възпитанието на характера и посредничат за трансфера на култура сред младите поколения.
  2. С детските игри облекчаваме социалния и личен натиск за децата и ги привличаме в област, където могат да се движат свободно в един напълно измислен свят и осигуряваме емоционално облекчение.
  3. Най-лесният и естествен начин за общуване с децата е играта. За детето играта е самият живот. Децата могат да подобряват и усъвършенстват уменията си чрез игра.-
  4. Осигуряване на активно участие на децата и предоставяне на възможност да учат, докато се забавляват;
  5. Да допринесем за когнитивното, емоционалното, психомоторното, социалното и културното развитие на децата, като вземем предвид, че игрите са неразделна част от детското развитие. –
  6. Ние се стремим децата да бъдат щастливи и да се усъвършенстват в училище чрез своите в клас и извън игри в класната стая