Facebook
ДГ "Мир"
Детска градина в село Дъбник филиал ДГ с.Габерово

Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

В Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 година са заложени дейности по осигуряване на модерни средства за достъп до образователни ресурси и обучение в системата на училищното образование, включително връзки с иновативни центрове за данни, облачни услуги и др., както и устойчиво развитие на опорната образователна мрежова инфраструктура с възможност за бъдещо разширение и поетапно обхващане на всяка образователна институция.