Facebook
ДГ "Мир"
Детска градина в село Дъбник филиал ДГ с.Габерово

 

 

 

Под ръководството на г-жа Марияна Розанова и г-жа Хамиде Карамустафа децата от група „Слънце“ и група „Звездичка“ в Детска градина „Мир“ с. Дъбник, филиал ДГ с. Габерово  участваха в проекта e-Twinning- Its Me . Проектът се осъществява в партньорство с шест  държави: Италия, Румъния, България, Йордания и Турция. Нашият проект има следните цели:

  1. Повишено благосъстояние в детската градина.
  2. Детско себеопознаване.
  3. Повишени умения за решаване на проблеми.
  4. Изграждане на умения за работа в екип и сътрудничество.