Facebook
ДГ "Мир"
Детска градина в село Дъбник филиал ДГ с.Габерово

 


Математика Навсякъде e-Twinning Project

 

Математика e навсякъде e-Twinning Project

 Децата от група "Звездичка" под ръководството на г-жа Хамиде Карамустафа  участват в e Twinning  проекта Math is Everywhere. В нашия проект, за да се гарантира, че математиката е навсякъде в живота, подходящите проучвания се провеждат успоредно с нашата предучилищна учебна програма. Чрез забавни дейности и игри децата осъзнават, че математиката ще им помогне  в решаването на проблемите, срещани в ежедневието. С този проект правим математиката по-забавна. Учим се, като проектираме, работим с природни  материали и в същото време се стремим да повишим интереса на децата по математика. Проведохме срещата на проекта "Математиката е навсякъде", който е основан от Турция. Нашите деца и учители очакват различни преживявания в проекта, 9 от които турски и 4 от които са чужденци (1 Румъния, 1 литовски, 1 България, 1 полски). Пожелаваме успех на учителите и децата, които участват в този проект!