Facebook
ДГ "Мир"
Детска градина в село Дъбник филиал ДГ с.Габерово

Проект "Ръка за ръка за бъдещето на децата" предлага иновативна концепция за преосмисляне на взаимодействието детска градина -родители, като партньорство и споделена отговорност за емоционалното и социалното развитие на децата. Дреметраене на проекта-10 месеца. Одобрена сума:14715,14 лв.