Facebook
ДГ "Мир"
Детска градина в село Дъбник филиал ДГ с.Габерово

 

 

 

Под ръководството на г-жа Марияна Розановадецата от група „Слънце“ в Детска градина „Мир“ с. Дъбник  участваха в проекта e-Twinning, The Language of Nature the Voice of Education Project. Проектът се осъществява в партньорство с четири държави: Румъния, Литва, България и Турция. Нашият проект има за цел да засили връзките на децата в предучилищна възраст с природата и да осигури образователно преживяване, интегрирано с природата. Проектът се основава на идеята, че природата служи като лаборатория за децата и допринася за тяхното развитие.

 

Целта на проекта е да подобри когнитивното, социалното, емоционалното, психомоторното, езиковото и естетическото развитие на децата, които са загубили връзката си с природата, и да им предостави основни житейски умения. В рамките на проекта има за цел да допринесе за развитието на екологично съзнание и съзнателно поведение у децата. Опазването на ресурсите, предлагани от природата, устойчивостта и живота в хармония с природната среда са сред фокусните точки на проекта. С индустриализацията и модернизацията се наблюдават негативни ситуации, в които хората унищожават и замърсяват природата. Прави впечатление, че децата се отдалечават от природата с урбанизацията. С проекта „Езикът на природата, гласът на образованието“ има за цел децата да се забавляват и учат за природата, да опознават растенията и в същото време да се научат как да опазват природата.