Facebook
ДГ "Мир"
Детска градина в село Дъбник филиал ДГ с.Габерово

 

 

 

 

Група "Слънце" ДГ "Мир" с. Дъбник, общ. Поморие

Координатор – Марияна Розанова

Описание на проекта:

В рамките на проекта ще организираме дейности за запознаване на децата с традициите и обичаите. В същото време ще имаме възможност да опознаем различни култури, защото ще работим с традициите на различни страни. Ще позволим на децата да придобият чувство за съпричастност.

В същото време ще им позволим да придобият умения като дигитална грамотност, което е едно от уменията на 21 век.

Членове: 21

членове:
Турция (5), Румъния (3), България (2), Азербайджан (2), Северна Македония (2), Португалия (1), Грузия (1), Албания (1), Хърватия (1), Италия (1) , Литва(1), Гърция(1)

Възрастов диапазон:6-13

Теми на преподаване: Гражданско и екологично образование, Етика, История на културата, Природни науки, Основни образователни предмети

Ключови компетенции:
Етнокултурно осъзнаване и толерантност към чуждата култура и бит.