Facebook
ДГ "Мир"
Детска градина в село Дъбник филиал ДГ с.Габерово

Родителски бюлетин

Как да помогнем на детето да се справи с емоциите

Децата в предучилищна възраст имат сравнително богат речник и са самостоятелни в грижата за себе си, но понякога могат да се чувстват претоварени от силни емоции като: гняв, тъга, страх и безпокойство. Казано по друг начин мозъкът им се развива с бързи темпове, но емоциите им не винаги ...

Детският имунитет

Детският имунитет винаги е бил важен детайл от здравния диалог, а през последните години се превърна в задължителна тема. Предлагаме един списък с 6 превантивни мерки, които (в допълнение с редовното миене на ръцете и страненето от болни връстници) значително може да понижат риска ...
Моето дете тръгва на градина - ДГ Мир - Детска градина в село Дъбник

Моето дете тръгва на градина

Рядко се срещат деца и родители, които да не са имали проблеми с адаптирането в детската градина. Родителите на по-малките деца трябва да са особено внимателни идобре подготвени. Като първа крачка е добре да започнат един или два месеца по-рано да разказват интересни и забавни истории от живота в ...
Празник на прошката в трите етноса - ДГ Мир - Детска градина в село Дъбник

Празник на прошката в трите етноса

В България съществуват три основни етноса- роми, турци и българи. Всички тези етноси живеят заедно в синхрон, мир, хармония и разбирателство. Всеки от тях има своите празници, традиции и обичаи, които се предават от поколение на поколение и се празнуват. Обредите, които са част от празниците, ...