Facebook
ДГ "Мир"
Детска градина в село Дъбник филиал ДГ с.Габерово

История

Детска градина "Мир"  официално отваря врати през 1973 година. Вече 46 години детското заведение е пазител на традиции и ценности, но и последовател на новостите в образованието. Безброй много са успехите на децата и екипите, работели през половин вековното съществуване на детската градина.

Тя е светъл и уютен дом, в който се разгръщат всички детски интереси, мечти, възможности и таланти.

В центъра на нашата работа стои детето със своите потребности и възможности. Подготовката, която получават децата им осигурява един добър старт за по нататъчното им развитие. Това е смисълът на целенасочената и ежедневна работа на целия колектив. 

Детска градина „Мир“ работи по програма одобрена от МОН - „Чуден свят“ на издателство "Просвета".

Учебно – възпитателната работа е съобразена с държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище. Осъществява се чрез образователните направления: Български език и литература, математика, запознаване с околния свят, изобразително изкуство, физическа култура и музика. Предлагаме на нашите деца по интересен и достъпен начин на обучение чрез интегративна дъска и софтуерен продукт, одобрен от министерството на образованието.

Празниците са особено значими за ДГ „Мир“. Децата с радост и удоволствие участват в тържества, мероприятия и развлечения. Всички заедно се потапяме в празничната атмосфера на българските традиции и обичаи – Коледа, Баба Марта, Великден, 1 – ви юни, първия учебен ден и други.

Децата от всички групи подготвят и представят тържество пред родителите.

С уютната си материална база, детска градина „Мир“ е приказен дом за нашите деца. Създадени са отлични условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена педагогическа подготовка за успешна реализация в училище.