Facebook
ДГ "Мир"
Детска градина в село Дъбник филиал ДГ с.Габерово

Група "Слънце"

В нашата група малките слънца изявяват своите интереси и способности. Получават знания и умения с оглед максимално развитие и възможност за пълноценна реализация.

Екип:

  • Марияна Розанова-учител
  • Хамиде Карамустафа-учител
  • Шарифе Абдрахим-помощник-възпитател