Facebook

ДГ "Мир"

Детска градина в село Дъбник филиал ДГ с.Габерово

Учебно - възпитателната работа в Детска градина "Мир" е съобразена с държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище. Осъществява се чрез образователните направления:

  • Български език и литература,
  • математика,
  • запознаване с околния свят,
  • изобразително изкуство,
  • физическа култура,
  • музика.

Предлагаме на нашите деца по интересен и достъпен начин на обучение чрез интегративна дъска и софтуерен продукт, одобрен от министерството на образованието.

Празниците са особено значими за ДГ „Мир“. Децата с радост и удоволствие участват в тържества, мероприятия и развлечения. Всички заедно се потапяме в празничната атмосфера на българските традиции и обичаи – Коледа, Баба Марта, Великден, 1 – ви юни, първия учебен ден и други.

Актуални новини